הקדמה

זכיתי בשני עולמות : עולם של תורה ועולם של מדע . תורה למדתי בצעירותי מחכמי לובלין , ומאוחר יותר מחכמי טלז , סלובודקה ובריסק ; משפטים למדתי אצל פולר ופרוינד , הרט וסקס , בראון ובייקר . אלה לאלה ממללים , אלה לאלה מנהלים כאן דיאלוג . ואם תרצה , הדיאלוג מתנהל בקרבי . דרך החשיבה המשפטית וההלכתית שהורגלתי בה אינה מפרידה בין משפט כללי ומשפט עברי . שניהם מתמודדים עם אותן שאלות יסוד . הפתרונות שונים לעיתים , אך שאלות היסוד דומות . ילד המתחיל ללמוד פירוש רש " י על התורה לומד לשאול : "מהי השאלה המטרידה את רש " ? י" גם חוקר משפט אמור לשאול : "אילו בעיות משפטיות וחברתיות הטרידו את קודמי " ? דיאלוג עם משפט העמים חושף תשובות מעניינות ומרעננות לשאלה זו . כמו רש"י בפירושו לתורה , לא תמיד חשפו חכמינו את השאלות שהעסיקו אותם . לעיתים יזהה החוקר את הבעיה מתוך התשובה והפתרון . עם זאת , המשפט העברי שונה מדיני העמים : יסודו דתי . מקורו בהתגלות אלקית בסיני , שהשאירה את רושמה על העולם כולו ועל ישראל במיוחד . הבעיות המעסיקות אותו אינן רק הנהגה תקינה של הסדר החברתי ; גם נפשו של אדם ויחסיו עם בוראו הם נשמת אפו . אח...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן