ישראל מ' תא־שמע מה היא חשיבותו של "בית דין חשוב"? עיון היסטורי במושג משפטי

א נחלקו הראשונים בנוגע לתוקפן של תקנות הקהל : האם די בהצבעת הרוב כדי לתת להן תוקף , או שיש צורך בהסכמה פה אחד . רבנו תם , ועמו ראשונים אחרים , סברו כי יש צורך בהסכמה פה אחד כדי לחייב את הקהל כולו . השאלה נידונה הרבה בספרות הרבנית של ימי הביניים , וגם המחקר עסק בה לא מעט . נושא זה קשור בדרכי ארגון הקהילות היהודיות בימי הביניים , וגם בשאלה האם הן הושפעו מן התפיסות הפוליטיות והחברתיות שרווחו בסביבה . בעניין זה נודעה חשיבות מיוחדת לעמדת רבנו תם , משום מעמדו המרכזי בעולמה של החברה האשכנזית ושל ההלכה האשכנזית בימי הביניים . אך בירור שיטתו של רבנו תם בדבר זכות המיעוט להתנגד להחלטות הרוב נתקל בקשיים , כתוצאה מסתירות שונות שנתהוו בעמדותיו , שנובעות מחזרתו מדעות ראשונות שהחזיק 1 בהן , וגם מתמצות לא מדויק של שיטותיו , על ידי חכמים מאוחרים לו . העניין עצמו 2 נסקר בהרחבה וביעילות רבה על ידי יחיאל קפלן , ולא אשוב לדון כאן בכל זה , אלא בפרט אחד בלבד . כוונתי לשאלה בדבר כוחו של בית דין מקומי להפקיע ממון . לשאלה זו יש חשיבות עקרונית רבה , הגדולה מהשלכותיה המעשיות בדיני ממונות שבין אדם לחברו . אם נקבע כ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן