אליאב שוחטמן "מדבר שקר תרחק" — השלכות דיוניות

מבוא על פי חוקי מדינת ישראל , בעל דין הטוען טענות שקר במסגרת הליך שיפוטי אזרחי , אינו עובר על כל עבירה במישור הדין הפלילי . חוק העונשין אינו מגדיר כעבירה אלא מתן עדות שקר י או שבועת שקר ( לרבות מסירת תצהיר שקר , ( אבל אין הוא מגדיר —3 לפחות לא במפורש — טיעון שקר כעבירה . במסגרת שיטת הדיון שנהגה בארץ בעבר , פעמים שאף היה מומלץ לבעל דין לשקר ביודעין , שאם לא היה עושה כן עלול היה להפסיד בדין . דבר זה בא אז לידי ביטוי בזכותו של בעל דין להעלות טענות חלופיות הסותרות האחת את רעותה י וכך כתב על כך השופט י' זוסמן : "טענות הנתבע בהגנתו יכולות גם לעמוד בסתירה אחת לחברתה , כגון שהנתבע מכחיש כי אירעה תאונה , ואף מכחיש שברשלנות שלו אירעה , או שמכחיש שלווה כסף וגם טוען שפרע את ההלוואה , ובלבד שיהיו ערוכות לחלופין , כי בדרך זו 4 הוסרה הסתירה . " ומדוע מוטב היה לו לנתבע לטעון כך ולא לומר את האמת , כגון "לוויתי ופרעתי ? " שאם היה אומר את האמת , היה מועבר נטל ההוכחה שפרע את ההלוואה אליו , ואם לא היה יכול להוכיח את הפירעון — היה מפסיד בדין . שיטת הדיון הנוהגת בארץ כיום , שוב אינה מאפשרת העלאת טענות חלופיו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן