רון ש' קליינמן מאולמו של הדיין לעולמו של עובד הציבור שלושה דגמים לפתרון מצבים של ניגוד עניינים

לעילוי נשמת סבי האהוב , ר' נתן קליינמן שימש בקודש מ"ז שנה כגבאי בית הכנסת על שס הרב דורף בשכונת נחלת יצחק בתל אביב ועסק בצורכי ציבור באמונה כל ימי הייתי מצטער על המקרא הזה "והייתם נקיים מה' ומישראל . " ובי חובות אלו — נקיות מהי יתבינרך ] והנקיות מישראל עמו — הס שני רוכביי [ ם ] צמדים על גבנו . ויותר אפשרי לצאת ידי החוב הראשון , היינו ידי שמים , יותר הרבה ויותר מלצאת ידי הבריות ... ( שו '' ת חתם סופר , ח"ו , ליקוטים , סיי נט ) מבוא האיסור בדבר ניגוד עניינים אצל עובדי ציבור במשפט העברי נידון עד כה במספר מחקרים ' , שהתמקדו בבסיסו התאורטי של האיסור ובהיקף תחולתו . המאמר הנוכחי * אני מודה לד"ר אביעד הכהן , למו"ר הרב אשר וייס , לד"ר מרדכי מאיר , וכן לעורכים , ד"ר יעקב חבה וד"ר עמיחי רדזינר , על הערות מאירות עיניים לטיוטות קודמות של המאמר . [ ההדגשות המופיעות בציטוטים , הפיסוק וההוספות בסוגריים מרובעים הם משלי , אלא אם כן נאמר אחרת . [ 1 ראו : ברוך אזולאי , ניגוד אינטרסים בשירות הציבור ובנציגות הפרטית במשפט העברי , עבודת גמר , האוניברסיטה העברית , תשל"ח ; נחום רקובר , שלטון החוק בישראל , ירוש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן