יובל סיני "אל תעש עצמן כעורכי הדיינין" — למקומו של כלל בהליך הדיוני

המאמר מוקדש באהבה להורי , גדעון וורדה סיני " אין לך דבר המקיים את הנפש בניגונים של בית אבא" ( ר' נחמן מברסלב ) פתיחה במערכות משפט שונות אנו מוצאים שיטות דיוניות שונות . מקובלת ההבחנה בין שיטות דירניות אדוורסריות לבין שיטות דיוניות אינקוויויטוריות . שיטת משפט המאפשרת מעורבות פעילה של בית הדין במהלך הדיון היא שיטה אינקוויזיטורית , ואילו שיטת משפט המצמצמת את מעורבות בית הדין — בניגוד למעורבותם הפעילה של בעלי הדין ובאי כוחם — היא שיטה אדוורסרית ' . השיטה הריונית המקובלת במדינת ישראל בנויה בעיקר על יסודות אדוורסריים . שיטה זו עוררה ביקורת רבה בקרב משפטנים ומלומדים , וכתוצאה מכך אנו מוצאים כי ישנה מגמה של נסיגה איטית מן השיטה האדוורסרית הקיצונית , ואימוץ כמה יסודות דיוניים אינקוויזיטוריים . בספרות המשפטית מצויות התחבטויות באשר לשיטה הריונית הראויה 2 בישראל . * מאמר זה הינו עיבוד של פרק מתוך מחקר בנושא "מעורבות בית הדין בהליך הדיוני במשפט העברי , " עבודת דוקטור , אוניברסיטת בר אילן תשס"ג . המנחים : ד"ר שי אטינגר ופרופ' ד' הנשקה — אני מודה לשני המנחים על תרומתם הרבה . פרופ' ח' בךמנחם , ד"ר י' ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן