שלום אלבק דרך הפסיקה של הדיינים בימי התלמוד

א . הגעיה דרך הדיינים בפסיקת הלכה בדברי הריבות ובשאלות הבאים לפניהם משתנה מדור לדור וממקום למקום . לא הרי תשובות הגאונים בתשובות הראשונים ולא הרי תשובות הראשונים בתשובות האחרונים , שהראשונים סומכים את מסקנותיהם בעיקר על התלמוד ופירושו , והאחרונים סומכים את מסקנותיהם בעיקר על דברי הראשונים ושאר החכמים שקדמו להם . ולא רק פסקי חכמי ישראל שונים מדור לדור וממקום למקום , אלא גם באומות העולם יש שיטות שונות בפסיקת הדין , ושיטות הדיינים ודרכיהם משפיעות על טיבו של המשפט במדינות השונות ובדורות השונים . לא הרי פסקי הדין של שופטי אנגליה כפסקי הדין של שופטי ארצות הברית של אמריקה בימינו , אף על פי שיסוד שיטתם המשפטית שווה . שופטי אנגליה פוסקים לפי התקדימים של בתי המשפט וחוקי הפרלמנט בדרך מדויקת עד כמה שאפשר ואינם רגילים לסטות מהם הרבה , ולפיכך גם אינם משתמשים בפסקי דיניהם בדעותיהם של מלומדים וחכמים מן האקדמיה , ואילו שופטי ארצות הברית מרבים לפרש את התקדימים והחוקים שלא לפי משמעותם ופעמים הרבה אף מתעלמים מהם או חולקים עליהם , ואף פוסקים לפי דעותיהם של חכמים מן האקדמיה , לא רק חכמי משפט אלא גם חכמי כלכ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן