בפתח הספר

מבחר המאמרים בקובץ זה מבוסס על הרצאות שניתנו בכנס "דין , דיין ודיון" שהתקיים בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן , ועל מחקרים חדשים שנוספו עליהן , העוסקים גם הם בהליך הדיוני של המשפט העברי על צדדיו ומרכיביו השונים . זהו אחד הקבצים היחידים בתחום המשפט העברי ( וודאי כאלה שנכתבו בשפה העברית בתחום זה ) אשר מכילים מספר רב של מאמרים הסובבים סביב תחום משפטי אחד ומאירים בו פינות שונות מזוויות שונות בתקופות שונות ובאמצעות דרכי מחקר שונות . כך , למשל , ניתן למצוא בקובץ מאמרים העוסקים במבנה בית הדין וסמכויותיו , כמו מאמרו של ישראל מ' תא שמע ז"ל הדן בבית דין חשוב , או מאמרו של חיים שפירא בעניין בית הדין ביבנה . המאמר של אהרן אנקר הדן בהיקפה של סמכות השיפוט הפלילי של המלך , ומאמרו של אהרן קירשנבאום שעניינו ענישה מחוץ לבית הדין . מאמרים אחרים עוסקים בכללי האתיקה של הדיינים , כמו מאמרו של יובל סיני על הכלל "אל תעש עצמך כעורכי הדייניך , או מאמרו של רון ש' קליינמן בנושא של ניגוד עניינים . יש בקובץ גם מאמרים הדנים בהליך השיפוטי עצמו לרבות כללי הראיות והאמצעים שמפעיל בית הדין . בהקשר זה ניתן למנות את מאמ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן