עיונים במשפט עברי ובהלכה דיין ודיון

בעריכת יעקב חבה ועמיחי רתינר הוצאת אוניברסיטת בר אילן ? פרסומי הפקולטה למשפטים עיונים במשפט עברי ובהלכה דיין ודיון עורכים יעקב חבה עמיחי רדזינר הוצאת אוניברסיטת בר אילן , רמת גן  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן