דברים אחדים על הספר "פני יהושע" ועל מחברו

ישראל תא שמע רבי יעקב יהושע פאלק , ( 1756-1680 ) מחברו של הספר הנודע בשערים "פני יהושע , " מבטא באישיותו הגדולה ובמפעלו הספרותי את אחד משיאיה של תרבות יהודי אשכנז במאות האחרונות , ובפרט במחצית הראשונה של המאה הי"ח . בגורלו האישי ובפרשת חייו הסוערת שיקף חכם גדול זה , שלא בטובתו , את אופייה הסוער , מלא הסתירות והתהפוכות של החברה היהודית בגרמניה . את עוצמתה הרוחנית הכבירה לצד נטייתה הבולטת לאלימות ולכוחנות בחייה הציבוריים , את כוח היצירה המדהים לצד כוחות ההרס הפנימיים , ואת מעמדו האיתן ביותר , ועם זאת — הרופף מאין כמוהו , של הרב בגרמניה במאה הי"ח . קרוב לשמונים שנה חי הרב פאלק , ורוב שנותיו זכה לכבוד ויקר מופלגים בפולין ובגרמניה ואף מחוצה להן . הכול מכירים , מן הסתם , את הדברים שכתבו המהדירים המודרניים של הספר "פני יהושע" כמוטו בראש מהדורתם החדשה והמפוארת , מתוך הספר "שם הגדולים" של הרב חיים יוסף דוד אזולאי , החיד"א , שהתארח בביתו של הרב פאלק בעיר ורמייזא בשנת תקי"ד . וכך כתב : "ואני הצעיר זכיתי לקבל פני שכינה איזה ימים , ומראהו כמראה מלאך האלהים . " בעל "פני יהושע" לא זכה להשקט ובטח כל ח...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן