מנהג ומנהיג בקהילת מיץ

שמעון שוורצפוקס בשנת 1565 קמה מחדש קהילת מיץ , כאשר כמה מיהודי הסביבה השיגו מן השלטונות הצרפתיים , שהשתלטו עליה ב , 1552 רשיון להשתקע בין חומותיה ' . נוכחות הצרפתים התבססה לאט לאט עד סיפוחה הסופי של מיץ למלכות צרפת בשנת . 1648 לקהילה המחודשת הזאת , שהתפתחה במהירות , לא היה קשר עם הקהילה שפרחה שם בימי הביניים . היא היתה קרובה לקהילות הגרמניות אשר מצפון לה , ולאו דווקא אל היישוב המקביל והקטן שישב אז באלזאס הקיסרית . בשל חשיבותה הצבאית של העיר מיץ ובשל גודל חיל המצב שחנה בה כדי להגן על גבולה הצפוני המזרחי של צרפת , היה צורך בנוכחותם ובהעסקתם של ספקים ושל אנשי כספים רבים בעיר , המסוגלים לחזק אותה . בייחוד הורגש צורך בסוחרי סוסים ותבואה כדי להבטיח אספקה סדירה של סוסים בעבור הצבא , וחיטה בעבור העיר וחייליה . אנשי עסקים יהודים היו מוכנים למלא תפקידים אלה . השלטונות הצרפתיים התרגלו להעלים עין מנוכחותם , למרות מעמדם המפוקפק מבחינה חוקית : הלוא כל היהודים גורשו מצרפת במאה הי"ד , וצו הגירוש הזה עדיין היה בתוקפו , ואפילו חודש ב . 1615 ככל הנראה קבעו אז השלטונות הצרפתיים שמיץ טרם סופחה רשמית לצרפ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן