בין המנהיג לחריג גישתם של מנהיגים יהודים באשכנז בימי-הביניים לחריגים בקהילותיהם

אפרים שהם שטיינר מבוא בשלהי המאה הי"ג נשאל ר' מאיר בן ברוך מרוטנבורג ( מהר , ( ם" אחד המנהיגים העל קהילתיים החשובים באשכנז בתקופה זו , שאלה בדבר מינויו של חזן בעל מום בבית הכנסת . נוסח התשובה מצוי בקובץ תשובות מהר"ם שיצאו בדפוס בקרימונה בשנת שי : ( 1557 ) ז" פשיטא = ] פשוט הוא ] דראוי = ] שראוי ] הוא וראוי ואדרבא מצווה מן המובחר דמלך מלכי המלכים חפץ להשתמש בכלים שבורים ולא כדרך שרים בשר ודם שנאמר לב נשבר וגו' דאין נפסל במומין אלא כהנים . 1 נוסח מלא יותר מצוי בכתב יד לונדון בית הדין ( סיני ) מספר 14 ברשימת אדלר , אמנם גם בכתב יד זה אין ציטוט מדויק של השאלה , אולם בפתיחה לתשובה השתמר נוסח השאלה בקיצור : וששאלת כי אדם שפגעה בו מידת הדין ונפלו זרועותיו אם ראוי להיות שליח ציבור ? פשיטא דראוי וראוי הוא ואדרבה ומצווה מן המובחר דמלך מלכי המלכים הקב"ה חפץ להשתמש בכלים שבורים ולא כדרך מלך הדיוט בשר ודם דכת' לב * מאמר זה מבוסס על הרצאה שנישאה בכנס לכבודו של פרופ' יצחק ( אריק ) זימר , שהתקיים באוניברסיטת בר אילן בחורף תשס '' א . את ההרצאה והמאמר בגרסאותיו השונות קראו מורים וידידים . תודתי נתונה למ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן