השתקפותם של תקנות ומנהגים בנוסחאות השטר

יוסף ריבלין א . מבוא מחקר השטר העברי מתבסס על שטרות ממשיים שמצויים בהם פרטי התורף , כמו שמות הצדדים , שמות העדים , שמות הדיינים , תיאור מפורט של נושא העסקה , המחיר המדויק וכיוצא באלה . מידע רב נדלה גם מתוך קובצי שטרות שיש בהם נוסחאות של טופס השטר בלא פרטי התורף . באשר לחקר נוסחאות השטר אין לכאורה משמעות לשאלה , האם מדובר בשטרות ממש או בטופסי שטרות . אבל באשר למסקנות האחרות הנובעות מחקר השטרות , כמו בענייני מנהגים , חברה , כלכלה , בסוגיות בדיני משפחה , ובשאלות הנוגעות לשלטון הזר וליחסים בינו ובין הקהילה היהודית — באשר לכל אלה יש לגלות זהירות יתר , אם החומר הנחקר הוא טופסי שטרות ולא שטרות ממש . שכן טענה מרכזית עשויה לעלות : מי לידינו יתקע שבטפסים הללו השתמשו בפועל ? ומי יערוב אפוא שהם יכולים לייצג בנאמנות את זמנם ומקומם ? אך דומה שמחקר השטרות כבר לימדנו , שאכן אפשר לדלות מידע אמין גם מתוך קובצי שטרות , זאת מכיוון שבדרך כלל הועתקו השטרות שבקובצי השטרות מתוך שטרות שימושיים שעברו תחת יד בית הדין , ושכיחותם משמשת בסיס לצפי שהסופר יידרש להם תדיר גם בעתיד . כך למשל , מתוך העובדה שהסופר בעיר אל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן