הקבלה בספר "לקט יושר"

משה חלמיש יוסף דן סבור שבסוף המאה הי"ג כבר חדלה תורת הסוד של חסידי אשכנז להתקיים כחטיבה מיוחדת , אולם שימוש רב בספרותם עשו עורכי קבצים למיניהם ' . ברם . דן לא נזקק ליחסם של בעלי הלכה , ודומני שדווקא הודות להם — באשר שימשו צינור שאמנם קילוחו דק , אך קבוע וחשוב , בשל "מושבו בחיים" — כן נתקיימה השפעתם של חסידי אשכנז במישור המעשי ככל שמדובר בחיי יום יום . מבחינה זו , אמירות קצרות המפוזרות 2 במחקריו של אריק זימר בשדה מנהגיהם של יהודי אשכנז , נוטות להשלמה מפורטת יותר . דומה כי מן הקביעות השונות שלו עולה ש"ספר חסידים" ומסורת חסידי אשכנז בכללותה זכו להשפעה , ואילו מעמד הקבלה כמעט אינו ניכר . באשר לקבלה , קרובה לכך הערכתו של ישראל יובל . מתוך עדותו של ר' יום טוב ליפמן מילהאוזן הסיק יובל , שבתחילת המאה הט"ו היתה התעניינות מועטה בקבלה בחוגים מסוימים באשכנז . במקום אחר בספרו הוא כותב : "מתקבל הרושם כי הקבלה לא מילאה תפקיד מרכזי בעולם האינטלקטואלי של חכמי ההלכה בדורות ההם" ( עמ' . ( 308 אפשר שיש מרחק בין תפקיד לא מרכזי לבין התעניינות מועטה , ואולי מוטב שלא נמצה את דבריו עד תום . מכל מקום , יובל מצי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן