המנהג במשנתו ההלכתית של הרב יאיר חיים בכרך

חיים ברקוביץ בראשית העת החדשה התחוללה טרנספורמציה מרחיקת לכת בחברה הארופית ובתרבותה הדתית . תמורות חסרות תקדים , ובהן הפילוסופיה ההומניסטית , המצאת הדפוס , המהפכה המדעית ותורת המסחר המרקנטליסטית הציבו אתגרים קשים בחיי הפרט והציבור המסורתיים . אצל יהודי מערב אירופה ומרכזה הוטבע רישומם של הגורמים הללו במערכת היחסים עם שכניהם הלא יהודים במישור הכלכלי , התרבותי והדתי , וכן בחיי הקהילה הפנימיים . תמורות אלו זכו בעשורים האחרונים לתיעוד מתרחב והולך בספרות ההיסטורית , ונוסף לכך נתעשרו ידיעותינו על ידי מחקרים ענפים שיוחדו להיווצרותה של הקבלה ולפנומנולוגיה המיסטית על גווניה . בלי ספק , הישגים אלה מעניקים לנו תמונה מושלמת יותר של מאתיים השנים שבין הופעתו של ה"שולחן ערוך" לבין תנועת ההשכלה המנדלסונית . אולם מכיוון שחקר ספרות ההלכה בראשית העת החדשה אינו אלא בשלביו הראשונים , עדיין קשה להעריך , באיזו מידה זעזע שינוי רב ממדי זה את יסודותיה של המסורת הדתית , ועד כמה הטביע את חותמו על אורח החיים היום יומי . מן הראוי אפוא לבחון מחדש את הדיאלקטיקה המתמדת שבין הסמכות הדתית לתמורה , כפי שהיא משתקפת בספרות ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן