מפתח מקומות

אדסה 329 אושא 429 , 317 , 280 , 58 איטליה 58 איספאהאן 332 אנטיוכיה 274 אסיה הקטנה 268 אספטיא 19 אספמיא 169 אפמיאה 169 ארמניה 330 , 1 ארץ הגליל , 357 , 350 , 285 , 280 , 78 435 , 429 , 426 , 425 , 358 ארץ יהודה , 426 , 425 , 360 , 323 , 280 441 , 435 , 429 אשכנז 306 בגדאד 306 , 305 , 137 בי אבידן 339 בי ארדשיר 11 , 10 בירי 110 בית אל 441 , 92 בית בוקיא 52 בית שאן 52 בית שערים 429 בית 296 ר ( ת ) בית אלפא 303 בית גוברין 302 גוש חלב 209 דמהריא / דמחריא 19 דן 92 דרוקרת 161 , 125 הגרוניא 170 הגרוניא 29 הודו 306 הורקניה 332 החידקל 332 , 169 , 167 , 1 הפרת 332 , 2 הר סיני 281 חדייב 332 , 209 חומץ 431 , 276 חירה 119 חמת טבריה 304 חמת גדר 77 חרתא דארגיז 119 טבריה , 76 , 75 , 74 , 72 , 71 , 58 , 53 , 47 , 297 , 206 , 188 , 163 , 162 , 156 , 80 , 420 , 419 , 360 , 357 , 349 , 319 , 318 , 438 , 434 , 433 , 432 , 431 , 429 , 428  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן