מפתח אישים ודמויות

אבא בר מניומי 165 , 50 אבא בר מרתא 166 , 165 , 150 אבא חלקיה 219 אבא חנין 423 אבא יהודה 275 אבא יוסי בן יוחנן איש ירושלים 395 אבא שאול בן בטנית 395 אבוה דר' זירא 122 , 121 , 120 אבוה דשמואל 334 , 194 , 25 אביאסף 416 אביה ( בנו של שמואל הנביא ) , 364 , 363 372 , 371 , 367 אביי , 128 , 76 , 44 , 42 , 41 , 40 , 27 , 6 , 2 , 273 , 185 , 181 , 179 , 155 , 154 , 129 339 , 304 אבישי בן צרויה 97 אברהם ( אבינו ) 418 , 392 , 353 , 90 , 87 אברמסון , ש' 175 אגריפס הראשון והשני , 209 , 144 , 8 386 אדם הראשון 392 , 231 אהורה מאזדה 41 אהרן הכהן , 259 , 249 , 248 , 247 , 134 , 360 , 353 , 352 , 351 , 347 , 311 , 310 , 400 , 396 , 394 , 392 , 383 , 382 , 378 , 410 , 409 , 406 , 405 , 404 , 403 , 401 , 421 , 417 , 416 , 415 , 414 , 413 , 411 438 אוגוסטוס 364 אודנת 330  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן