אגדת יהונתן בן גרשם בן משה — הרקע הריאלי

פרופסור א"א אורבך , שלזכרו הברוך מוקדש מאמר זה , po אפיק חדש בהבנת המשמעות ההיסטורית של כמה מהלכות עבודה זרה . שנשנו בידי חכמינו מן המאה השנייה ועד למאה הרביעית לסה"נ באח ישראל vay , 77 , על שינויים שחלו בכמה הלכות ועל רקעם . הוא מנה את הגורמים הבאים כאלו שהשפיעו על תנאים ואמוראים לשנות הלכות אחדות : הנישול מן הקרקע ונטישתה בידי רבים מבני עמנו ויישובם בערים עם אוכלוסייה נכרית , המצב הכלכלי הקשה , באימפריה הרומית בכלל ובאח ישראל בפרט , במיוחד במאה השלישית , וזלזול בעבודה זרה מצד יהודים ונוצרים כאחת — כל אלה חברו יחד והשפיעו על חכמינו להקל בכמה הלכות עבודה זרה אם 'משום דרכי שלום' ואם 'משום איבה . ' ובמיוחד העמיד אורבך על העובדה המאלפת , שאומנים ובעלי מלאכה יהודים התקינו כלי תשמיש לעבודה זרה לשם פרנסתם בלי התנגדות נמרצת מצד חכמי ההלכה ' . הוא גם העיר בקיצור paj על האגדה על יהונתן וקבע שהיא 'מההוי של דורו' של הדרשן . ואכן , אנו נעקוג להלן אחרי השתלשותה של האגדה על יהונתן , נכדו של משה רבנו , ועל משמעותה ההיסטורית המשוערת . נא ] תנאים ואמוראים דנו וחזרו ודנו בפסוקים שעניינם יהונתן . באחד מן...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן