יששכר וזבולון לשאלת קיומם הכלכלי של אמוראי ארץ ישראל

א דברי חז"ל על ה"שיתוף" בין יששכר וזבולון הם אחת האגדות הידועות ביותר בקרב עמנו . היא ידועה בעיקר בנוסח שמביא רש"י בפירושו לתורה . רש"י לבראשית מט יג אומר : ... שהיה זבולון עוסק בפרקמטיא וממציא מזון לשבט יששכר והם עוסקים בתורה . הוא שאמר משה ( דברים לג יח ) שמח זבולן בצאתך ויששכר באהליך' זבולן יוצא בפרקמטיא ויששכר עוסק בתורה באהלים . ויותר מפורשים הם דבריו של רש"י לדברים לג יח י זבולן ויששכר עשו שותפות . זבולן לחוף ימים ישכון ויוצא לפרקמטיא בספינות ומשתכר ונותן לתוך פיו של יששכר והם יושבים ועוסקים בתורה . לפיכך הקדים זבולן ליששכר שתורתו של יששכר על ידי זבולן היתה . דבריו של רש"י מקורם במדרשים " / והקורא את הדברים הנזכרים שואל כמה שאלות : היאך נתהוותה אגדה זו 1 האם עניינה לפרש סתומות במקרא או מגמתה ותכליתה חברתית דתית ? היכן ומתי נדרשו הדברים ברבים בראשונה ? האם כבר בראשונה נדרשה הדרשה בצורתה המגובשת והידועה , או שמא שלבים שלבים נתהוותה י על שאלות אלה מבקש מאמר זה להשיב . המעיין בדבריהם של התנאים , ובדבריהם של האמוראים , בכל הנוגע לפסוקים במקרא שעניינם יששכר וזבולון , יגלה שדוז"ל לא עמד...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן