בניו של משה באגדת חז"ל

( א ) אחרי חורבן הבית השני , ובעקבות כשלונו של מרד בר כוכבא , נתחוללו בחברה היהודית בארץ ישראל שינויים חברתיים מעניינים . אחד מן השינויים המאלפים , שאנו עדים לו החל מסוף המאה הראשונה , ואפשר רק מן המאה השנייה לספירה , יש לראות בעובדה , שחכמי ההלכה מנחילים לבניהם או לקרובי משפחה אחרים את תפקידיהם משרותיהם הציבוריים •? מאליו מובן שלא כל החכמים הסכימו עם מגמה חדשנית זו . שכן הסכנה הדתית החברתית שבהחלת עקרון ההורשה בעולמה של תורה והלכה היא גלויה ורבת פנים . סכנתה הממשית והמיידית היא , שבנים שלא שימשו כל צורכם ירבו '' דייגי בור" בישראל . אף יש בה משום מתן גושפנקא להיווצרות דמות של מורה הוראה , שהנו "תלמיד חכמים שלא הגיע להוראה ומורה , " שעליו דרשו את המקרא 1 "כי רבים חללים הפילה" ( משלי ז , כו ; סוטה כב ע"א וש . ( נ" ואכן אלון כבר דן בהתעצמות של החכמים בסוגיה זו . 1 הרקע והנסיבות ההיסטוריות , שגרמו לתופעה זו הסביר ג' אלון במאמרו , בניהם של חכמים , מחקרים בתולדות ישראל , כרך ב' עמ' 73—58 ( וראה שם , אילין דמתמנין בכסף , בייחוד עמ' 20 ובהערה . ( 25 לדעתו , ראשיתה של תופעה זו במחצית השנייה של ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן