אל השמש מוקף שני צמדי סוסיס — מתון גלגל המזלות בפסיפס בית-הכנסת של בית־ אלפא