צייד רכוב על סוס — מתון פסיפס בווילה בבית־גוברין (המאה החמישית לספירה)