מיסדר פרשים ורגלים — תבליט בבסיס עמוד לזכרו של אנטונינוס פיוס ‭161)‬ לספירה)