רכיבה על סוסים בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד

א היסטוריונים וסוציולוגים , שחקרו את נושא הרכיבה על סוסים אצל אומות העולם , הסיקו שהחל במאה הי"ד לפנה"ס לערך היתה הרכיבה על סוסים בארצות המזרח התיכון , ובמיוחד בעתות שלום , סמל מעמד של ראשי עם לדרגותיהם . רכישת סוסים , הכשרתם לרכיבה , או לרתימה למרכבות , ואחזקתם עלו ביוקר , ובני האצולה , שבדרך כלל היו מביטים על פשוטי העם ביהירות ובתחושת עליונות מופגנת , נתנו ביטוי גלוי ליחסם זה על ידי רכיבה על סוסים ברבים . בעתות שלום נהגו רוכבי הסוסים בחוגי האריסטוקרטים לבלות בצוותא בשעשועים שונים , שהיו כרוכים ברכיבה על סוסים , כגון : מרוצי סוסים לסוגיהם , ציד ומשחק פולו . נושא הרכיבה על סוסים לא נדון על ידי חוקרים של תולדות עמנו , שחקרו את מכנה הנהגתו ואורחות אישיה , אף כי כל העוסק בעולמם של חכמינו נתקל לעתים בסוגיית הופעתם בציבור . * מאמר זה היה ביסוד הרצאתי בקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות , שנתקיים בירושלים בקיץ תשמ"ט . ו סקירה מקיפה על הנושא שלנו ראה M . A . Littauer & J . H . Crouwcl , Wheeled Vehicles and Ridden ? Animals in the Ancient Near / : '< 7 . s 7 , Leiden 1979 ; Ch . S . Goodrich ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן