שלושה חותמות של יהודים בבבל וזמנם

המקורות הספרותיים החיצוניים על תולדות היהודים במלכות פרס הסאסאנית הם . כידוע . מועטים ודלים . לפיכך עלינו להחזיק טובה לפרופ' ש' שקד , שחקר ופרסם במאמר אחר חותמות של יהודים ושל נוצרים , וביניהם גם מן התקופה היא 640-224 ) לספה"נ לערך . ( במאמרו הוא דן באחד עשר חותמות של יהודים ומהם נדון להלן בשניים בלבד , שניתן ללמוד מהם על אישיותם ומעמדם החברתי של בעליהם וכן על זמנם . במאמר אחר דן שקד בכמה חותמות נוספים של יהודים ומהם נדון בחותם אחד , שבעליו חי — לדעת שקד — במאה הרביעית לספה"נ . נא ] על חותם זה , העשוי אבן , חרות השם 'חונא בר נתן , ' והוא מעוטר בלולב ואתרוג , ובמרכזו כלי אחד דמוי מחתה לקטורת . שקד מזהה את 'חונא בר נתן' זה עם הונא בר נתן , שנזכר כמה וכמה פעמים בתלמוד הבבלי . זיהוי זה מתקבל על הדעת מבחינת הזמן , לאור הבחינות הטכניות שביררן שקד באמצעות מומחים לדבר , וכן מבחינת העניין , שכן הונא בר נתן 1 ראה "Jewish and Christian Seals of the Sasanian Period ' , Studies in Memory of Gaston Wiet , . Jerusalem 1977 , pp . 17-3 ! ועמוד אחר של צילומי שלושת החותמות [ להלן : שקד , וויט . [ 2 ראה ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן