לשאלת שחרורם של אמוראי בבל מתשלום מסים ומכס

בין הפריבילגיות של אמוראי בבל , בתחום הכלכלה , מונים החוקרים את השחרור מתשלום מס כרגא = ) מס הגולגולת 1 ( ומכס . לראשונה הובעה דעה זו על ידי 2 Weinberg וממנו היא נתקבלה על ידי חוקרים אחרים , בלא שנבדקה כראוי מידת אחיזתה במקורות . להלן ייבדקו המקורות בתלמוד הבבלי , הן אלה שהיו לעיניהם של החוקרים והן אלה שנעלמו מהם , ויתברר שאין לדעה זו סימוכין . להיפר , ישנן ראיות , מהן מפורשות וחד משמעיות ומהן פחות מפורשות , שאמוראי בבל שילמו כרגא' למצער במחצית השנייה של המאה השלישית ובמרוצת הדורות של המאה הרביעית . ואילו שאלת שחרורם של החכמים מן המכס היא הרבה יותר פרובלמאטית מכפי שהועמדה עד כה על ידי החוקרים שדנו בשאלה זו . מבחינה עניינית ומיתודית כאחת יש להפריד בדיון בין שאלת השחרור מן המסים לבין שאלת השחרור מן המכס . ותחילה אדון בשאלת המסים . א . דרכי הגבייה של המסים בפרס הסאסאנית הבא לחקור בשאלה שהעמדנו לפנינו צריו תחילה לבדוק אילו מוסדות היו ממונים על גביית המסים במלכות פרס בתקופת שלטונם של בני סאסאן ובאילו דרכים היו נוהגים לגבות את המסים , שכן שאלת שחרורם , או אי שחרורם , של החכמים ממסים שונים תל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן