הכיתות ומחצית השקל

התגליות של כתבי בת ים המלח עוררו את תשומת לבם של החוקרים לעמדתן של הכיתות לחובת תשלום מחצית השקל כמס שנתי . לאחרונה נדונה שאלה זו על ידי שני חוקרים f שניהם הגיעו לאותה מסקנה שלפיה התנגדו הכיתות לחידושם של חכמי הפרושים , להפוך את תשלום מחצית השקל למס שנתי קבוע . דבריהם , ובעיקר מסקנותיהם , מעוררים מספר שאלות , שבבירורן נעסוק כאן . י . ליוור קבע : ... " שתרומת כסף שנתית של מחצית השקל למקדש לא נקבעה כחיוב , שכל ישראל חייבים בו , אלא בסוף ימי בית חשמונאי או זמן מה לאחר מכן ? , ואף זאת לאחר מאבק בין חכמים לבין חוגים שהתנגדו לחידוש זה" . את מסקנתו זו הוא הוכיח כל צורכה . אולם דבר חשוב לא נתברר על ידו : מה ראו חכמים להיאבק על חידוש זה ? סתם המחבר ולא פירש . והדברים צריכים פירוש . ולאחרונה קבע ד . פלוסר את שורש התנגדותם של הנוצרים ושל הכיתות , לתשלום מחצית השקל כמס שנתי באומרו : ... " המשל שבפרשת מחצית השקל שבאוונגליון ( מתי יז , כד—כז ) מביע , בדומה לדעתם של הבייתוסים ושל כת מדבר יהודה , התנגדות לתשלום מחצית השקל 1 והנימוק הכלול בו הוא : המס השנתי של מחצית השקל למקדש אינו יכול להיות צודק , ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן