על מנהיגים של יהודי ציפורי במאה השלישית

דמותה של ההנהגה הפוליטית והחברתית של יהודי ציפורי במאיה השניה והשלישית למנין הרגיל תוארה על ידי אי ביכלר . היתד . זו עבודה חלוצית חשובה וערכה קיים ועומד גם בימינו . ברם , חוקר דגול זה הניח מקום לבאים אחריו להתגדר בו בסוגיה זו . במאמר זה ידובר על דרשה אחת , שיש בה , ככל הנראה , הארה נוספת על טיפוסי מנהיגים בציפורי , שביכלר כבר הכיר בעצם קיומם ; הטיפוס האחד מנהיג בור ועם הארץ , והאחר הוא מורה הוראה ובעל ייחוס , ועל היחסים הבלתי תקינים שביניהם . בבראשית רבה פרשה ס אות ג ( מהדורת תיאודור אלבק , עמ' , 644—641 וש "' ב ) מובאת דרשה זו : ... „ ארבעה הן שתבעו שלא כהוגן . לשלשה ניתן להם כהוגן ולאחד ניתן לו שלא כהוגן . ואילו הן . אליעזר וכלב ושאול ויפתח ... יפתח שאל שלא כהוגן והשיבו הקב"ה שלא כהוגן . שאל שלא כהוגן שנאמר , וידר יפתח נדר לה' ויאמר ... והיה היוצא אשר יצא מדלתי ביתי וגו" ( שופטים יא ל לא . ( אמר לו הקב"ה אילו יצא גמל אחד חמור אחד או כלב אחד הייתה מעלהו לי לעולה . מה עשה לו הקב . ה" והשיבו שלא כהוגן וזימן לו את בתו ... ולא היה שם פינחס שהיה מתיר לו את נדרו . אלא פינחס אמר הוא צריך לי ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן