הר־הבית ובית־המקדש במשנתו של רשב"י

א חוויות מסעירות עברו על דורו של ר' שמעון בר יוחאי בשנות מלחמת בר כוככא , מהכנתה המדוקדקת ועד לסיומה הטראגי . שלב שלב וחוויותיו . עם שחרור ירושלים מידי הרומאים ( בשנת 132 לספירה ) נשתחררו כוחות נפשיים כמוסים י רגשות נקם נגד הרומאים 'מחריבי הבית' ומאוויים משיחיים כבושים חברו יחדיו ופרצו החוצה בנחשולים אדירים . מסתבר , שבשעת התרוממות הרוח ההיא נמצאו כהנים וחכמים , שביקשו לחדש את עבודת הקרבנות על הר הבית . הנחה 1 ראה . אלון , חולדות היהודים בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד , ב , תל אביב תשי"ג , עמ' 9 ואילך ( להלן : אלון , תולדות ;( ושם , עמ' , 16 על הערתו של דיון קסיוס בספר סט על הכנת הנשק אצל היהודים בהערימם על הרומאים . המקור ( ובצדו תרגום אנגלי ) ראה : Dio ' s Roman History ( Locb Classical Library ) , Vol . Ill p . 446 2 כדאי להזכיר שוב , שלדברי רשב"י ר' עקיבא רבו ראה בבר כוכבא משיח . ראה ירושלמי , תענית פ '' ד , סח ע"ד . על הספרות הענפה , שדנה על כיבושה של ירושלים כידי בר כוכבא , ראה במאמרי . 'עדות אחת לשאלת אי חידוש עבודת הקרבנות בימיו של בר כוכבא ' ? בתוך : נזיר אחיו , ספר זכרון לר'...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן