מאמר קדום בענין קידוש השם בימי אדריאנוס

רעיון קידוש השם הוא אחד הרעיונות המרכזיים בתולדות עמנו . ראוי איפוא לעיין במאמר קדום בענין זה , שניטשטש ונתעלם מן העין ולנסות להעמידו על צורתו ועל משמעותו המקורית . שנינו באבות דרבי נתן משמו של רבי עקיבא שני מאמרים , שהם ארבעה : ( א ) .. . " הקבור בשאר ארצות כאלו קבור בבבל הקבור בבבל כאלו קבור בארץ ישראל . " ( ב ) "הקבור בארץ ישראל כאלו קבור תחת המזבח , לפי שכל ארץ ישראל ראויה למזבח , והקבור תחת המזבח כאלו קבור תחת כסא הכבוד , שנא' כסא כבוד מרום מראשון מקום מקדשנו" ( ירמיה , יד , יב ) ו המלים "לפי שכל א '' י ראויה למזבח " . .. בברייתא זו חן הוספה שבאה לפרש את המאמר : "הקבור בא"י כאלו קבור תחת המזבח" .- ואילו המאמר הראשון , בשבחה המסוייג של בבל , ניכר בו במקורו שלא נאמר יחד עם המאמר שלאחריו וצירופו הוא מעשה עריכה מאוחר . הדבר יוצא מתוך השוואה עם ברייתא אחרת : ... " מכן אמרו ידור אדם בא"י בעיר שכולה גויים ואל ידור אדם בחוצה לארץ בעיר שכולה ישראל , הקבור בה כקבור בירושלים והקבור בירושלים כקבור תחת כסא הכבוד" ? ועוד ברייתא כיוצא בזו י ... " ישרה אדם בא"י ואפילו בעיר שרובה גויים ולא בחוצה ל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן