מאן אינון הרובין

בירושלמי חלה פ"ד י"ה ) ד"ה , ס סע"א ) אומר ר' יוחנן : ,, רבותינו שבגולה היו מפרישין תרומות ומעשרות , עד שבאו הרובין ובטלו אותן . " מאמר קצר זה הוא במידה מרובה סתום ומעורר נ 7 ספר שאלות . מי הם רבותינו שבגולה ? לאן ומתי באו הרובין ? מדוע ביטלו הפרשת תרומות ומעשרות ? והשאלה המרכזית — מי הם הרובין 1 השאלה האחרונה כבר נשאלה בגמרא שם , והיא משיבה : ,, תרגמוניא" ( ובכ"י רומי : תרמוניא . " ראה ר"ל גינצבורג , שרידי הירושלמי , עמ' . ( 372 אולם תשובה זו אינה " פותרת את שאלת זיהויים של הרובין . להיפד , נוספה לנו שאלה אחת על השאלות הקודמות — למי הכוונה בכינוי תרגמוניא או תרמוניא י שאלות אלו הן עתיקות מאוד ולהן אילן יוחסין מכובד ביותר . ראשונים ואחרונים נתלבטו בשאלות אלו והציעו פתרונות שונים . תעודת דברינו הבאים לזמן את הפירושים השונים ביחד , למיין אותם לפי עניינם , להצביע על הקשיים שהם מעוררים ועל ידי כך יתברר שאין בידינו עדיין פתרון של ממש , על אף מאמציהם של פרשנים , בלשנים והיסטוריונים רבים , שנזקקו לשאלות אלו במרוצת הדורות rrr בפירוש הכינוי רובין ניכרים שתי דרכים ראשיות . סוללי הדרך האחת סבורים...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן