משהו על רב יהודה אחוה דרב סלא חסידא

לזכרו של דודי המנוח , ר' דב יששכר בער , ז"ל , היועץ המשפטי של משרד הדתות . רב יהודה אחוה דרב סלא חסידא נמנה בין אלה אמוראי בבל שאין בידינו לעמוד על טיבם ועל תורתם . לפיכך כל ידיעה , ולו הקטנה ביותר , שאפשר להעלותה מן המקורות ושיש בכוחה להאיר אישיותו של אחד מחכמי התלמוד , טמונה בה ברכה . להלן ייעשה הנסיון לדון על אישיותו של רב יהודה אחוה דרב סלא חסידא מתוך הסיפורים על גילויי אליהו שנתגלו לו לחכם זה . ובינתיים נסכם בקצרה את הפרטים הביוגראפיים המעטים הידועים לנו על אמורא בבלי זה . הוא חי במחציתה הראשונה של המאה הרביעית בעיר נהרדעא , כמסופר גשבת קיב , א . שם נמסר דיון בענין הלכי בין רב יהודה לבין אביי ! ואילו על מקום מגוריו אפשר לעמוד מתוך דברי "אביי ואיתימא רב נחמן בר יצחק" שנשתמרו ביומא יט , ב . על מעמדו הכלכלי של רב יהודה אפשר להסיק מתוך הסוגיא בשבת , שם . במהלכה של הסוגיא הנזכרת , בה מוסב הדיון על נעילת הסנדל בשבת ובדינים הקשורים בה , מביאים לדוגמא את רב יהודה אחוה דרב סלא חסידא , שהוא ובנו נעלו חליפות אותו זוג סנדלים עצמו . מכאן , שלא היה אמיד אם לא פחות מזה ר אלו הן כל הידיעות הביוגר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן