על הדחתו של רבה בר נחמני מראשות הישיבה

( פרק מתוך יחסי החכמים לראשי הגולה ) לפרופ' ח . ז . הירשברג — למלאות לו ששיט על הדחתו של רבה בר נחמני , ראש ישיבת פומבדיתא בשנינו , י 320 / 19—299 נשתמר סיפור מפורט במסכת בבא מציעא , פו , א . לפי מסורת זו , שנביא אותה להלן בלשונה , הלשינו על רבה בפני השלטונות הפרסיים . רבה נרדף על צוואת על ידם עד שמצא אותו המוות . אולט המספר לא גילה לנו מי הוא זה שהלשין על רבה ומה היו מניעיו למעשה נפשע זה . וכאן טמון הקושי העיקרי שגרם לכך שפרשה זו לא הובנה כראוי על ידי חוקרים שונים שנגעו בשאלה זו . אנסה להלן לחשוף את התעלומה על יסוד הכלל "דברי תורה עניים במקומן ועשירים במקום אחר . '' שכן מן הסיפור גופו אין אנו יכולים לעמוד על פרטי המעשה ומשמעותו ההיסטורית החברתית . לכן נעיין במקותת שונים שבאמצעותם עשויה פרשה סתומה זו להתברר . ונקדים תחילה סיכום קצר על המצב הפוליטי במלכות בני סאסאן בימיו של רבה בר נחמני . המצב הפוליטי בימיו של רבה בר נחמני בימים שבהם כיהן רבה בר נחמני בראשות הישיבה מלו שפור השני . ( 379—310 ) בעלותו על בס המלכות היה שפור ינוקא , והשלטון בפועל היה בידיהם של חבר פיאודאלים ממשפחת המלך והאם...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן