חכמי המשנה והתלמוד הגותם פועלם ומנהיגותם

כ ^ ה בר הו ^ אדנ א 1 טברס סדנ בר-אילן משה בר חכמי המשנה והתלמוד הגותם פועלם ומנהיגותם משה בר חכמי המשנה והתלמוד הגותם פועלם ומנהיגותם הוצאת אוניברסיטת בר אילן , רמת גן  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן