נספח ד' ביבליוגרפיה

1 . Cronbach , Lee J ., Essentials of Psychological Testing , 1961 , Harper . 2 . Games Paul A . and Klare George R . : Elementary Statis- tics , 1967 , Mcgraw-Hill . 3 . Gui lford , J . P . : Fundamental Statistics in Psychology and Education , 1956 , Mcgraw-Hill . 4 . Minium Edward : Statistical Reasoning in Psychology and Education , 1970 , Wiley . 5 . Pophan James and Husek , T . : Implications of Criteri on Refferenced Measurements , Journal of Educational Measurement , 1969 , 6 , 1-10 . 6 . Thorndike L ., Educational Measurement . רשימת ם 9 רים המשך הנרקוא שם הספר המחבר / ים תקר ביצועים מבוא לחקר ביצועים אבי זאבי א . תכנות לינארי ויישומיו ב , תכנות דינאמי ותורת המלאי  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ