נספח ב' שטחים תחת העקומה בנורמלית

העוטה הניתן בטבלה זו הוא השטח בין ציון ה 1 - לבין הממוצע . הסבר נזפורט לאופן הטימוש בטבלה זו נמצא בפרק חי .  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ