נספח א' ציוני מבחן בסטטיסטיקה ותוצאות בחינות הבגרות במתמטיקה של 35 סטודנטים