מוצג ‭? 8.4‬ השטח תחת העקומה הנורמלית בין ‭1 - 2 - ל 1 - ]‬