מוצג ‭novn r 8.2‬ הניתן עבור 1 בהתפלגות נורמלית סטנדרטית