פרק ח': ההתפלגות הנורמלית

ההתפלגות הנורמלית הוזכרה כבר בפרק אי כאחת הצורות הנפוצות של התפלגויות שכיחויות . סוגי נתונים רבים יוצרים פוליגונים הקרובים בצורתם לעקומה הנורמלית "הטהורה" ( שהינה עקומה מתימטית . ( ההתפלגות הנורמלית ידועה גם בשם "התפלגות דמויית פעמון , " על שם צורתה . כמה מתכונותיה של העקומה הנורמלית נסקרו כבר בהזדמנויות שונות בספר זה י העקומה הנורמלית היא סימטרית , רוב השכיחות מתרכזת בציונים הבינוניים והיא הולכת וקטנה ככל שהציונים רחוקים מהממוצע וקיצוניים יותר . כ 68 % - מהציונים מתרכזים במרחק של סטית תקן אחת מהממוצע , כ 95 % - נמצאים בטווח של שתי סטיות תקן מהממוצע , ולמעשה  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ