טבלה ‭nn'Awn r 7 .4‬ של 10 נבדקים במבחן ובפריט הראשון