טבלה ‭7.3‬ א' : ההתפלגות המשותפת ה"צפויה" של הנהגים לפי ההתפלגויות השוליות