טבלה ‭: 7.3‬ התפלגות נהגים לפי סוג מכונית וטיפוס אישיות