מוצג ‭: 7.3‬ התפלגות דו-משתנית של זמן לימוד והישגים בבחינה