מוצג ‭: 7.2‬ התפלגות דו-משתניה כללית ועם צמצום הטווח