פרק ז': המתאם - ישומים וגורמים משפיעים

בפרק זה נדון בכמה נושאים הקשורים למתאם . בתחי לת הפרק נציין גורמים ה / גלולים לעוות את מקדם המתאם , ובמהלכו נכיר מדדי מתאם נוספים ו נביא דוגמאות לשימוש במתאמים השונים למיבחנים בפסיכולוגיה ו בחינוך . המתאם כמדד לקשר קווי ( לינארי ) האם יש קשר בין רמת החרדה של התלמיד לבין הישגיו הלימודיים ? לכאורה ניתן לענות על שאלה זו על ידי תישוב מקדם המתאם בין רמת החרדה , כפי שזו נמדדת על ידי מבחן פסיכולוגי , לבין הישגים לימודיים המתבטאים בציונים . מקדם המתאם של פירסון יצא קרוב לוודאי נמוך ביותר - קרוב לאפס . האם ניתן להסיק מכך , שאין קשר בין שתי התופעות הללו ? התשובה לכך היא שלילית . הרבה מורים יכולים להעיד מנסיונם , כי תלמידים בעלי הישגים נמוכים מאופיי נים או על ידי רמת חרדה נמוכה ביותר ( אדישות ) או על ידי רמת חרדה גבוהה מאד ( חשש מכשלון ומתח רב המפריעים להגיע להישגים ) בעוד  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ