טבלה ‭: 6.2‬ ארבע קטיגוריות סיווג דו-משתני לפי סימן ציון התקן