טבלה ‭: 6.1‬ ציוני מבחן בתנ‭(X) ך"‬ ובספרות ‭(Y)‬ של 10 תלמידים