פרק ו': מתאם בין שני משתנים

עד עתה הוצגו מדדים סטטיסטיים שתארו קבוצות , או מעמד של יחידים בתוך הקבוצות . בפרק זה נכיר מדדים נוספים בעלי חשיבות רבה - מדדי קשר בין משתנים ( או תופעות ) שונים . אלו הם מדדים , שתכליתם לענות על שאלות מסוג ו האם יש קשר בין הרקע המשפחתי של תלמיד ו נשירתו מבית הספר , מה הקשר בין הצלחה בלימודים והצלחה בחיים , מה הקשר בין עישון והיפגעות מסרטן הריאות , האם יש קשר בין רמת החרדה ונוקשות מחשבתית וכוי . מדדים אלה נקראים מתאמים . ( Correlations ) ברוב המקרים השאלה בדבר קיום הקשר היא רק הראשונה , ולאחריה באה השאלה האחרת אם אמנם קיים קשר - האם ניתן לנבא על המשתנה האחד באמצעות המשתנה השני ? האם ניתן לקבוע את מידת ההצלחה שתהיה באוניברסיטה לתלמיד בעל ציון בגרות ממוצע של , 8 . 5 ומה מידת הדיוק של קביעה זו ? או מהם סיכוייו של אדם המעשן שתי קופסאות סיגריות ליום לחלות בסרטן הריאות , לעומת סיכוייו של המעשן פחות מקופסא ליום , או של זה שאינו מעשן כלל ?  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ