מוצג ‭nmynpn r 5.2‬ שונות של ציון תקן זהה בהתפלגויות שונות