מוצג ‭:5.1‬ ציון סטיה של 5 נקודות בשלט בתפלגויות בעלות סטית תקן עוונה